groepen
Onze school
Nieuws

OR

De ouderraad: “Wat houdt dat in?”. De ouderraad van de Alfrinkschool organiseert samen met het onderwijsteam  verschillende activiteiten voor de leerlingen. Dit met als doel de school nog leuker te maken voor de kinderen, ouders en het team. Je kunt hierbij denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de jaarlijkse barbecue, de sponsorloop, het schoolreisje, het carnavalsfeest etc..
De ouderraad van onze school vraagt de ouders om een ouderbijdrage,die ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van de activiteiten te kunnen betalen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017 – 2018 was als volgt:

  • Gezinsbijdrage: € 12,50 Leerling bijdrage: € 36,50 (voor alle leerlingen gelijk.)

Het bedrag voor schooljaar 2018-2019 is tijdens de jaarvergadering vastgesteld.
Tevens legt de ouderraad dan verantwoording af over de bestede gelden.
De bijdrage heeft een vrijwillig karakter. Dat betekent dat u niet verplicht bent om deze bijdrage aan de ouderraad te voldoen.  Wilt u meehelpen tijdens een van bovengenoemde activiteiten, dan kun je altijd een van de ouderraadleden aanspreken.

De ouderraad is een afvaardiging van ouders en zij zorgen voor een goed contact en samenwerking tussen het onderwijsteam en de ouders. Binnen de ouderraad hebben we activiteitengroepen. Ieder lid helpt jaarlijks zo’n 3 activiteiten organiseren. (Je bent de dag van de activiteit aanwezig + het overleg eraan voorafgaand. Dit vraagt ca. 16 uur van je tijd).De ouderraad vergadert jaarlijks 6 keer. De data worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Een vergadering duurt ca. 2 uur.
Ook waarderen we de hulp van alle ouders bij de vele activiteiten op school.

Ouders kunnen voor een periode van drie jaar in de ouderraad gekozen worden. Na deze drie jaar kan men herkozen worden voor een volgende periode van drie jaar. De maximale periode dat men lid kan zijn is 6 jaar. Dit is om iedereen een kans te geven dichter bij school betrokken te raken.
De namen van alle ouderraadleden zijn te vinden in de schoolgids.

 

CONTACT

Kardinaal Alfrinkschool

Koordsteeg 11
7161 WP Neede
Tel.: 054 - 529 26 86
Verstuur mail

facebookTwitter YouTube