Uitdagen
Op onze school ga je de uitdaging aan om jezelf verder te ontwikkelen.
Je gaat aan de slag met je eigen talenten, kennis en vaardigheden.

Ontdekken
Bij ons ga je op ontdekkingstocht naar jezelf. Waar ben je goed in? Waar kan je jezelf verbeteren? Hoe
ga je dat aanpakken? Wij helpen je daarbij.

Samen
Je leert bij ons om goed samen te spelen en te leren. Wij vinden samenwerken in tweetallen of in
groepjes belangrijk. Samen bereik je meer.

Structuur
Door met elkaar duidelijke afspraken te maken geven we onze school vorm. Hierdoor is alles
herkenbaar. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn.

Op onze school…
– werken we aan kennis en vaardigheden
– leren we zelfstandig te werken
– kunnen we zelf plannen
– spelen en leren we samenwerken we in een positieve omgeving (Kanjertraining)
– werken we regelmatig groepsdoorbroken
– werken we met chromebooks en aan 21-eeuwse vaardigheden
– hebben we aandacht voor de creatieve vakken en wereldoriëntatie.
– hebben we respect voor elkaar.