groepen
Onze school
Nieuws

MAAND ARCHIEF

OR

De ouderraad van de Alfrinkschool organiseert samen met het onderwijsteam verschillende activiteiten voor de leerlingen. Dit met als doel de school nog leuker te maken voor de kinderen, ouders en het onderwijsteam. Je kan hierbij denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de jaarlijkse bbq, de sponsorloop, het schoolreisje, het carnavalsfeest, enz.

De ouderraad is een afvaardiging van ouders. Zij zorgen voor een goed contact en samenwerking tussen het onderwijsteam en de ouders. Binnen de ouderraad hebben we activiteitencommissies waarin je samen met enkele andere leden van de ouderraad en het onderwijsteam een activiteit organiseert. Ieder lid helpt jaarlijks zo’n 3 activiteiten te organiseren. Lijkt het je leuk om mee te helpen bij een van de activiteiten, dan kan je altijd een van de ouderraadleden aanspreken.

De ouderraad vraagt voor het organiseren van deze activiteiten een ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 was als volgt:

> Gezinsbijdrage: € 12,50

> Per leerling: €36,50

Tijdens de jaarvergadering is de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 op dezelfde wijze vastgesteld. Tevens legt de ouderraad dan verantwoording af over de bestede gelden.

De ouderraad vergadert jaarlijks 5 keer. De data worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en duren ca. 2 uur. Ouders kunnen voor een periode van 3 jaar in de ouderraad gekozen worden. Na deze 3 jaar kan met herkozen worden voor een volgende periode van 3 jaar. Maximaal kan je 6 jaar lid zijn om ook andere ouders de kans te geven meer betrokken te raken bij de school. De namen van de ouderraadleden zijn te vinden op deze website.