De ouderraad van de Alfrinkschool organiseert samen met het onderwijsteam verschillende activiteiten voor de leerlingen. Dit met als doel de school nog leuker te maken voor de kinderen, ouders en het onderwijsteam. Je kan hierbij denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de jaarlijkse bbq, de sponsorloop, het schoolreisje, het carnavalsfeest, enz.

De ouderraad is een afvaardiging van ouders. Zij zorgen voor een goed contact en samenwerking tussen het onderwijsteam en de ouders. Binnen de ouderraad hebben we activiteitencommissies waarin je samen met enkele andere leden van de ouderraad en het onderwijsteam een activiteit organiseert. Ieder lid helpt jaarlijks zo’n 3 activiteiten te organiseren. Lijkt het je leuk om mee te helpen bij een van de activiteiten, dan kan je altijd een van de ouderraadleden aanspreken.

De ouderraad vraagt voor het organiseren van deze activiteiten een ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt:

> Gezinsbijdrage: € 12,50

> Per leerling: €36,50

De ouderraad vergadert jaarlijks 5 keer. De data worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en duren ca. 2 uur. Ouders kunnen voor een periode van 3 jaar in de ouderraad gekozen worden. Na deze 3 jaar kan met herkozen worden voor een volgende periode van 3 jaar. Maximaal kan je 6 jaar lid zijn om ook andere ouders de kans te geven meer betrokken te raken bij de school. De namen van de ouderraadleden zijn te vinden op deze website.

Leden ouderraad 2021-2022

Marian te Woerd – Voorzitter
Jessica van der Valk – Secretaris
Marjo Breukers – Penningmeester
Yvette Stortelder
Rolinda Wormgoor
Ester Engbers
Amanda Broshuis
Joyce Westerhof
Marieke ten Brinke
Chantal Wissink
Hetty Slotboom
Kim Eijkelenboom
Sylvia Ars
Wenke Beusink

Vanuit het team:
Annemiek Luttikhold
Hanne Tetteroo
Demi Noordink