De Alfrinkschool is een opleidingsschool. We zijn een opleidingsschool voor de PABO studenten van het Saxion in Deventer. Incidenteel krijgen we PABO studenten van Saxion in Enschede. PABO studenten willen graag het vak van leerkracht basisonderwijs leren.

Daarnaast hebben we stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistent van o.a. het Graafschap College en het ROC van Twente. Ook krijgen we regelmatig een stagiaire van het Assinck Lyceum en een stagiaire van de Maxx.

Elk jaar lopen studenten van deze opleidingen stage op de Alfrinkschool, variërend van 1e-jaars studenten die alles nog moeten leren tot 4e-jaars die als LIO (Leraar In Opleiding) zelfstandig les zullen geven. Zij worden in de eerste plaats begeleid door een mentor. Dit is een groepsleerkracht die daarvoor ook een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Op deze manier kunnen wij nieuwe leerkrachten opleiden voor de toekomst.

Naast de begeleiding van de groepsleerkrachten (mentoren) worden de studenten ook begeleid door de opleider in de school. De opleider komt de student in zijn/haar groep bezoeken en zijn/haar lessen bekijken. Deze bezoeken worden door de opleider met de student nabesproken. De opleider is de coördinator voor alle studenten op Alfrinkschool en eindverantwoordelijke voor de beoordeling. Bij ons op school is dat Sylvia Ribbers.