Op onze school werken wij met Kanjertraining. Een warme sfeer en een veilige omgeving zijn voorwaarden om je thuis te voelen. Hierbij is het heel belangrijk dat iedereen binnen de school op een goede manier met elkaar omgaat. Dit gaat niet altijd vanzelf, maar dat is wel te leren! Alle leerlingen krijgen daarom bij ons de Kanjertraining en proberen zich zo goed mogelijk als een Kanjer te gedragen. Meer informatie op: www.kanjertraining.nl.

Kanjerregels
Op onze school gelden de vijf Kanjerregels:

  • Wij vertrouwen elkaar;
  • Wij helpen elkaar;
  • Niemand speelt de baas;
  • Niemand lacht uit;
  • Niemand doet zielig.

Met behulp van de Kanjertraining en deze kernregels willen wij dat iedereen zich thuis voelt op school!