Rondom de school gelden de 10 gouden verkeersregels waardoor de verkeersveiligheid verbeterd wordt.

Door als ouder, oppasouder, opa of oma of als verzorger zich te houden aan deze afspraken werkt u mee aan de verhoging van de verkeersveiligheid rondom de school.

De 10 gouden verkeersregels

1. Respect voor elkaar
2. Wachtplek voor ouders
a) Groepen 1 en 2: ouders van deze groepen worden verzocht hun fiets te parkeren op de speciaal daarvoor aangelegde tegelstrook bij het groene hek. Dus niet op straat of voor de uitgang van de speelplaats. De stoep ook vrijhouden voor passerende voetgangers.
b: Groepen 2 t/m 8: ouders van deze groepen kunnen met hun fiets gebruik maken van een parkeervak nabij het groene hek van de uitgang van de speelplaats.
3. Twee parkeervakken voor de uitgang van de speelplaats van groep 3 tot en met 8 vrij laten. Hierdoor kunnen kinderen en ouders veilig de straat op.
4. Tijdens halen en brengen van kinderen de rijrichting Wolfersweg Koordsteeg aanhouden. Hierdoor voorkomen we tweerichtingsverkeer op het moment dat er veel kinderen op straat zijn.
5. Niet steppen op de stoep tussen de school en het einde van de Koordsteeg en tussen de school en de Wolfersweg.
6. Niet fietsen op de stoep.
7. Auto’s parkeren in de parkeervakken. Dit kan dus ook iets verder van de school af in aangrenzende straten.
8. Probeer zo min mogelijk met de auto’s achteruit te rijden. Kinderen rekenen hier vaak niet op en het wordt onoverzichtelijk.
9. Spreek elkaar aan op gedrag.
10. Neem de tijd en de rust om samen met uw kind naar school en naar huis te gaan.