Op onze school werken alle leerlingen vanaf groep 3 op een eigen chromebook. Hierop wordt de lesverwerking van verschillende vakken door de leerlingen gemaakt. Ook geven wij diverse vakken nog op papier. We vinden het namelijk wel erg belangrijk dat de kinderen ook blijven schrijven.

Vanaf groep 4 t/m 8 werken wij met Snappet.

Wat is Snappet?
Snappet is een onderwijsplatform waarbij ieder kind op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Daarbij geeft Snappet de leerkracht beter inzicht in de voortgang van de
kinderen.

In plaats van het maken van opgaven in een werkboek, maken de kinderen de opgaven digitaal in Snappet. Eventueel werken ze de opgave eerst uit in een schriftje. Groot voordeel
voor de kinderen is dat zij na iedere vraag direct feedback krijgen. Ze zien dus meteen of het antwoord goed of fout is. Ze weten daardoor snel of ze op de goede weg zijn en kunnen
direct hun antwoord verbeteren.

De leerkracht heeft toegang tot een aparte omgeving van Snappet, waar hij of zij live kan volgen hoe de kinderen het doen tijdens de les. De leerkracht ziet dus al tijdens de les of de
kinderen de lesstof begrijpen en kan eventueel direct extra uitleg geven aan degenen die dit nodig hebben.

De lesstof in Snappet past zich aan aan het niveau van het kind. Het niveau wordt door Snappet bepaald aan de hand van eerder gemaakte opgaven. Dit werkt heel motiverend: kinderen die de lesstof beheersen krijgen moeilijkere vragen. En kinderen die de lesstof lastig vinden, krijgen juist wat makkelijkere vragen. Zo kan ieder kind groeien op zijn of haar eigen niveau en tempo. Bovendien laat Snappet aan het kind en aan de leerkracht zien welke lesstof hij of zij nog niet genoeg onder de knie heeft. Zo kan ieder kind dus werken aan zijn of haar eigen leerdoelen.