Na elke vakantie controleert de luizencommissie de kinderen.

Als een kind last van luizen heeft wordt er contact opgenomen met de ouders.
De andere ouders ontvangen een mail om u op de hoogte stellen dat er luis is geconstateerd.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact opnemen met juf Areke Hassink.