groepen
Onze school
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Luizenouders

Na elke vakantie controleert de luizencommissie de kinderen.

Als een kind last van luizen heeft wordt er contact opgenomen met de ouders.
De andere ouders ontvangen een mail om u op de hoogte stellen dat er luis is geconstateerd.

Alle kinderen krijgen op onze school ook een luizenzak waar ze alle jassen en tassen kunnen in stoppen.

luizentas1