Blink
Als je aan kinderen vraagt hoe ze de wereld willen leren kennen, dan komen ze vaak met voorbeelden die één ding gemeen hebben: ze willen het liefste dingen doen en meemaken. Kinderen zijn van nature nieuwsgierige onderzoekers. Ze volgen hun interesse, spelen, proberen dingen uit en leren door te doen en zelf te ontdekken. Bij wereldoriëntatie draait het om de kennis en vaardigheden die kinderen een stevige basis geven om hun plek in de wereld in te nemen. Met Blink Wereld bieden wij (vanaf groep 3) die basis. Op een geleide en boeiende manier. De kinderen worden geprikkeld en gestuurd met bijzondere invalshoeken, boeiende vragen en afwisselende opdrachten. Zo kunnen ze verbanden leggen tussen de leerstof, zelf dingen ontdekken en vooral voelen en beleven. Met de vakgerichte lijn van Blink Wereld werken wij met de methodes aardrijkskundegeschiedenis en natuur en techniek voor groep 3 t/m 8. Naast de reguliere thema’s zijn er voor de groepen 5 t/m 8 ook vijf projectthema’s, waarin extra stof voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek samen wordt aangeboden.

Voelen is onthouden
Blink Wereld zet leerlingen aan om zelf na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken.
Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van een zeedier boven op een berg? Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken? Blink Wereld laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties, mooie verhalen en praktische doe-opdrachten.
Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter, omdat ze met Blink Wereld zelf zien, voelen en samen beleven.