Op onze school is Sylvia Ribbers de interne vertrouwenspersoon.

Zij is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers die klachten hebben over de school(situatie).
Zij zoekt samen met de klager naar oplossingen en geeft ondersteuning en advies.
De interne vertrouwenspersoon en de leerkrachten handelen conform de meldplicht als er klachten zijn van vermeende zedendelicten of mishandelingen.

Hoe kunt u haar bereiken:

  1. Via de mail: s.ribbers@keender.nl
  2. Via het telefoonnummer van de school: 0545-292686

 

Belangrijk is dat er eerst altijd gekeken wordt of de stap gemaakt kan worden naar de juf of meester van de groep. Lukt dit niet, dan is er de mogelijkheid om contact met Sylvia te zoeken.